Кулон Майорець(, ) 115011132-7 115011132-7 — Этно Арт